แอป

MacX DVD Ripper Pro icon
สร้างแบ็คอัพสำหรับซีดีและดีวีดีแม้ว่าจะมีการป้องกันเอาไว้
MacX DVD Ripper Pro icon
แบคอัพซีดี และดีวีดีได้แม้ว่าจะเป็นแผ่นที่มีการป้องกันการคัดลอก
MacX MediaTrans icon
โอนย้ายไฟล์ต่าง ๆ ของคุณบน iOS ด้วยวิธีที่ง่ายสุด ๆ