แอป

Skype icon
บริการสนทนาทางวิดีโอฟรีจากโทรศัพท์แอนดรอยด์
Skype Lite icon
Skype เวอร์ชั่นที่เบาดุจขนนก