Ubuntu

Ubuntu

เวอร์ชั่นที่ใหม่และดีกว่าของ Ubuntu

การกระจายข้อมูล
การพัฒนาซอฟท์แวร์
การศึกษา
ความสามารถในการผลิต
ภาพถ่ายและการปรับแต่ง
มัลติมีเดีย
อินเทอร์เน็ต
เกม
เดสก์ทอป
โปรแกรมอรรถประโยชน์
X