Windows
โฆษณา

การปรับแต่ง

UserBenchmark icon
ตรวจสอบสถานะของพีซีของคุณได้ในเวลาไม่ถึง 1 นาที
FixWin icon
แก้ไขปัญหาทั่ว ๆ ไปบน Windows 10
Soft Cleaner icon
ดูแลให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีประสิทธิภาพอยู่เสมอด้วยแอปกำจัดไฟล์ขยะ
Black Bird Registry Cleaner icon
ทำความสะอาดไฟล์วินโดวส์ของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
Black Bird Cleaner icon
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพีซีด้วยการลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นออก
CCleaner Cloud icon
การทำความสะอาดทางไกลที่มีประสิทธิภาพสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ
Battle Encoder Shirase icon
ควบคุมวิธีที่ CPU ของคุณใช้ในการประมวลผล Windows
MPC Cleaner icon
MPC(More Powerful Cleaner)——The Lightest & Fastest PC Cleaner
iFreeUp icon
เพิ่มประสิทธิภาพให้ iPhone ของคุณและกำจัดไฟล์ขยะทั้งหมด
ดูเพิ่มเติม