โฆษณา

การพัฒนาซอฟต์แวร์

Code::Blocks icon
DE สำหรับ C++ ซึ่งได้รวมตัวแปลชุดคำสั่ง MinGW เอาไว้ด้วย
XAMPP icon
รวม Apache PHP MySQL และ Perl ไว้ในแพ็คเกจเดียว