โฆษณา

การพัฒนาซอฟต์แวร์

XAMPP icon
รวม Apache PHP MySQL และ Perl ไว้ในแพ็คเกจเดียว
Visual Studio Code icon
ตัวแก้ไขโค้ดแบบมัลติแพลตฟอร์มจากไมโครซอฟต์
MySQL Workbench icon
เครื่องมือออกแบบสำหรับฐานข้อมูล MySQL
Code::Blocks icon
DE สำหรับ C++ ซึ่งได้รวมตัวแปลชุดคำสั่ง MinGW เอาไว้ด้วย