โฆษณา

การเชื่อมต่อ

Connectify Hotspot icon
เปลี่ยน PC ให้เปลี่ยน Wifi signal repeater
Who Is On My WiFi? icon
ใครกำลังเชื่อมต่อไวไฟของคุณอยู่บ้าง
JAP icon
JAP
Faceless icon
ท่องอินเทอร์เน็ตแบบไม่ระบุตัวตน
Virtual Wi-Fi Router icon
สร้างการเชื่อมต่อแบบไร้สายเสมือนจริงโดยใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ