โฆษณา

การเฝ้าสังเกตการณ์

CPU-Z icon
ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ที่นี่แล้ว
OCCT: OverClock Checking Tool icon
ตรวจจับปัญหา overclock และ/หรือ ฮาร์ดแวร์ได้ง่าย ๆ
Hard Disk Validator icon
สแกนฮาร์ดไดรฟ์ของคุณสำหรับข้อผิดพลาด
Open Hardware Monitor icon
คอยเช็คอุณหภูมิของคอมพิวเตอร์ของคุณ