โฆษณา

เครือข่าย

Aircrack-ng icon
โปรแกรมประสิทธิภาพสูงสำหรับการถอดรหัสพาสเวิร์ด WEP และ WPA
Wireless Network Watcher icon
แสดงรายชื่อคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณ
Fing Desktop icon
ค้นพบอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อที่จะเชื่อมต่อเครือข่าย WiFi ของคุณ
VPN Shield icon
ป้องกันการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของคุณได้ง่าย ๆ
Free WiFi Hotspot icon
เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณให้เป็นจุดแชร์การเข้าถึงไวไฟ
SterJo NetStalker icon
กำจัดการเชื่อมต่อที่ไม่พึงประสงค์จาก PC ของคุณ