โฆษณา

สมรรถนะ

Baidu PC Faster icon
เพิ่มประสิทธิภาพให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณและกำจัดขยะทั้งหมด
Kiply icon
คุณจัดการเวลาของคุณอย่างไร
Game Power icon
ปรับปรุงระบบของคุณให้เหมาะสมกับวิดีโอเกมสุดโปรด
OCCT: OverClock Checking Tool icon
ตรวจจับปัญหา overclock และ/หรือ ฮาร์ดแวร์ได้ง่าย ๆ