โฆษณา

สมรรถนะ

Baidu PC Faster icon
เพิ่มประสิทธิภาพให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณและกำจัดขยะทั้งหมด
OCCT: OverClock Checking Tool icon
ตรวจจับปัญหา overclock และ/หรือ ฮาร์ดแวร์ได้ง่าย ๆ
Open Hardware Monitor icon
คอยเช็คอุณหภูมิของคอมพิวเตอร์ของคุณ
Another Level icon
ตั้งนาฬิกาบนหน้าเดสค์ท็อปด้วยระบบอะนาล็อกพร้อมตัวเลือกเพิ่มเติม
Kiply icon
คุณจัดการเวลาของคุณอย่างไร
Game Power icon
ปรับปรุงระบบของคุณให้เหมาะสมกับวิดีโอเกมสุดโปรด