Windows
โฆษณา

ระบบ

RAMMap icon
ตรวจสอบระบบวินโดวส์ของคุณว่าใช้แรมอย่างไรบ้าง
UserBenchmark icon
ตรวจสอบสถานะของพีซีของคุณได้ในเวลาไม่ถึง 1 นาที
Folder Colorizer icon
มอบสัมผัสแห่งสีสันให้กับโฟลเดอร์ของคุณ
Ashampoo WinOptimizer icon
รักษาระบบและฮาร์ดไดร์ฟของคุณให้อยู่ในสถานะที่สมบูรณ์แบบเสมอ
KCleaner icon
วิธีที่เร็วสุด ๆ สำหรับนำพื้นที่ว่างบนฮาร์ดไดรฟ์ของคุณคืนมา
BootRacer icon
ตรวจสอบความเร็วในการบูธของ Windows ของคุณ
MiniTool Partition Wizard Free icon
กู้คืนการแบ่งพื้นที่ฮาร์ดดิสก์บนไดร์ฟภายนอก หรือฮาร์ดไดร์ฟ
Renee Undeleter icon
เรียกคืนไฟล์สำคัญ ๆ ได้ในเวลาไม่กี่นาที
Pen Drive Undelete Software icon
กู้คืนข้อมูลจากเม็มโมรี่ยูเอสบี
Kerish Doctor 2015 icon
ตรวจค้นและซ่อมปัญหาต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ของคุณ
ดูเพิ่มเติม