โฆษณา

เครื่องมือแปลภาษา

Google Translate Desktop icon
โปรแกรมแปลภาษาอย่างเป็นทางการจากกูเกิลรูปแบบที่ใช้งานบนเดสค์ท็อป