แอป

ACE Stream icon
เครื่องเล่นมัลติมีเดียโดยใช้โปรแกรม VLC
Ace Stream Media icon
ไคลเอ็นต์ Ace Stream อย่างเป็นทางการสำหรับแอนดรอยด์