Duolingo

3.56.1

Duolingo

เรียนเยอรมัน ฝรั่งเศส หรือภาษาอื่นๆ ด้วยวิธีง่ายกันเถอะ

ทุกหมวดหมู่

ความสามารถในการผลิต

ดาวน์โหลดแอพเกี่ยวกับ ความสามารถในการผลิต สำหรับ android เช่น duolingo, traductor, assistant

Uptodown X