แอป

PC-Off icon
ให้พีซีของคุณปิดเครื่องเองได้อัตโนมัติ
MathRapid icon
เกมทดสอบการคำนวณสุดมันส์
Adivina icon
มันสามารถอ่านใจคุณได้ไหม
FTPSynchro-Uploader icon
ให้เว็บไซต์ของคุณอัปเดตอยู่เสมอ
MecaNet Core icon
เรียนรู้ให้พิมพ์ไวขึ้น
MecaNet icon
พัฒนาความเร็วของตัวเองด้วยคอร์สสอนพิมพ์ตัวนี้
MecaNet Keyboard icon
คุณยังใช้สองนิ้วจิ้มดีดอยู่หรือเปล่า มาเรียนพิมพ์ดีดเดี๋ยวนี้เลย
WEBlocker icon
ปิดกั้นเว็บเพจที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก