แอป

Code::Blocks icon
IDE สำหรับ C++ ที่มาพร้อมกับคอมไพเลอร์ MinGW
Code::Blocks icon
DE สำหรับ C++ ซึ่งได้รวมตัวแปลชุดคำสั่ง MinGW เอาไว้ด้วย