แอป

RootCloak icon
หยุดแอปจากการตรวจจับว่าอุปกรณ์ของคุณถูกรูทหรือไม่