แอป

StopUpdates10 icon
ปิดอัปเดตอัตโนมัติของวินโดวส์ 10
RegRun Reanimator icon
กำจัดไวรัส สปายแวร์ หรือมัลแวร์
UnHackMe icon
กำจัดรูทคิทและทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณปลอดภัยอยู่เสมอ
BootRacer icon
ตรวจสอบความเร็วในการบูธของ Windows ของคุณ