แอป

USB OTG Checker icon
เช็คว่า Android ใช้ OTG ได้รึเปล่า