แอป

Ryujinx icon
อีมูเลเตอร์ของ Nintendo Switch ที่มาพร้อมกับการทำงานร่วมกันได้งานยอดเยี่ยม
Ryujinx icon
อีมูเลเตอร์สุดทรงพลังของ Nintendo Switch สำหรับ Mac