แอป

QuickTextPaste icon
คัดลอกและแปะข้อความมากมายของคุณด้วยชอร์ตคัทบนคีย์บอร์ด