mac
โฆษณา

การปรับแต่งรูปภาพ

Google SketchUp icon
สร้างการออกแบบสามมิติได้ง่ายๆ ด้วยดีไซน์โดย Google
Nik Collection icon
เครื่องมือตัดต่อรูปภาพอันดับหนึ่งสำหรับ Photoshop
Business Card Composer icon
สร้างนามบัตรแบบดั้งเดิมอย่างผู้เชี่ยวชาญ
Art Text icon
สร้างข้อความ HD สำหรับใช้เป็นโลโก้ และเฮดเดอร์
Wacom Tablet Driver icon
ใช้แท็บเล็ต Wacom ของคุณกับแมค
ดูเพิ่มเติม