Windows
โฆษณา

การจับภาพ

Ashampoo Snap icon
ถ่ายสกรีนช็อตหรือบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นบนหน้าจอของคุณได้อย่างง่าย ๆ
ScreenMaster icon
ถ่ายภาพหน้าจอ และจัดการกับภาพบนหน้าจอของคุณ
Automatic Screenshot Capture icon
บันทึกหน้าจออัตโนมัติแบบรัว ๆ
ดูเพิ่มเติม