โฆษณา

การศึกษา และภาษา

Google Classroom icon
เพิ่มขีดความสามารถ ICT ของชั้นเรียนด้วยผลิตภัณฑ์จาก Google
Kahoot! icon
เรียนรู้และสนุกไปด้วย!
Samsung Kids Mode icon
ทำให้สมาร์ทโฟนซัมซุงของคุณเหมาะสำหรับเด็ก
Edmodo icon
จุดนัดพบสำหรับครูและนักเรียนที่ซึ่งการเรียนรู้สำคัญที่สุด
ClassDojo icon
ระบบการสื่อสารสำหรับนักเรียนและอาจารย์
Qanda: Free Math Solutions icon
ไขปริศนาคณิตศาสตร์ด้วยรูปภาพที่เรียบง่าย
Rivet: Better Reading Practice icon
หนังสือมากมายที่จะช่วยให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้วิธีอ่าน
Unacademy icon
วิธีการดี ๆ ในการเตรียมตัวสอบในประเทศอินเดีย