android
โฆษณา

มัลติมีเดีย

Music Player icon
เครื่องเล่นเพลงทรงพลังพร้อมอีควอไลเซอร์ 10 แบนด์
Equalizer & Bass Booster icon
ปรับแต่งเพลงของคุณด้วยอีควอไลเซอร์ระบบห้าแบนด์มากประโยชน์ตัวนี้
JioTV icon
ทีวีสำหรับผู้ใช้ JioSIM เท่านั้น
Tubio icon
แคสท์วิดีโอจากสมาร์ตโฟนไปยังทีวีของคุณ
 Vieka icon
สร้างวิดีโอด้วยเอฟเฟกต์ที่น่าประหลาดใจจากมือถือของคุณ
ดูเพิ่มเติม