Windows
โฆษณา

การจับภาพ

Screenshot Captor icon
โปรแกรมจับภาพหน้าจอที่มาพร้อมกับตัวเลือกที่เยอะมาก
eYePrint icon
ตั้งค่าการทำงานสำหรับแคปเจอร์หน้าจอ
ดูเพิ่มเติม